Пољопривреда
Одштампај

Правилник о подстицајима у пољопривреди

Овим правилником прописују се услови које су обавезни да испуњавају физичка и правна лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе корисника подстицаја након њиховог примања, рокови, као и потребна документација и обрасци.

 

Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској (у даљем тексту: Република), који обављају пољопривредну производњу на територији Републике и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди, који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава

 

 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2017.годину

Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2017. години​ 

Правилник о измјени и допуни Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2017. години