Пољопривреда
Одштампај

Осигурање у пољопривреди

Пољопривреда представља дјелатност од изузетног друштвеног значаја. Штете које могу настати дјеловањем природних фактора на које је немоћуе утицати могу се умањити уколико их није могуће избјећи.

Као што је пракаса у развијенијим земљама и код нас осигуравајуће куће нуде различите услуге осигурања у области пољопривреде.

Услуге се односе на осигурење усјева и плодова различитих биљних култура од града, пожара и удара грома. Уколико постоји могућност осигурвање је могуће проширити и на поплаве, мразеве и олује.

Такође, могуће је осигурати различите животињске врсте од угинућа и принудног клања због болести, несрећног случаја.