Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Путовање
Одштампај

Путујете аутомобилом

Уколико изван земље путујете путничким моторним возилом, потребно је да оно испуњава Законом прописане услове земље на чије подручје улазите. Што се тиче преласка границе БиХ, поред услова прописаних Законом, за прелазак је неопходно посједовање доказа о регистрацији возила, доказа о власништву над возилом и доказа о посједовању осигурања од аутомобилске одговорности који вриједи за територију БиХ. Наравно, да би се одобрио прелазак државне границе, потребно је да особа (возач) као и возило испуњавају услове за прелазак државне границе. 

Држављанину Босне и Херцеговине не може се забранити улазак у Босну и Херцеговину. 

Уколико држављанин Босне и Херцеговине приликом уласка у Босну и Херцеговину управља возилом страних рег. таблица које не испуњава прописане услове за прелазак границе, тој особи се може допустити улазак у Босну и Херцеговину уколико то жели, али без тог возила.  Ако држављанин Босне и Херцеговине на изласку из Босне и Херцеговине управља возилом које не испуњава услове за прелазак државне границе, тој особи се може, уколико она жели, допустити излазак из Босне и Херцеговине, али без тог возила.

 

Закон о државној граничној служби

 

Међународну возачку дозволу издају за то овлаштени ауто-мото клубови/савези и ауто-мото друштва. Међународна возачка дозвола издаје се на захтјев возача, а на основу важеће возачке дозволе издате од стране надлежног тијела на период важења од двије године.

Међународна возачка дозвола издаје се на период важења краћи од двије године у слиједећим случајевима:

  • ако је краћи период важења у складу са потписаним међународним уговором и
  • ако је период важења националне возачке дозволе краћи од двије године.

Међународна возачка дозвола не може се издати возачу коме је одлуком надлежног тијела изречена мјера сигурности или заштитна мјера управљања моторним возилом одређене категорије, док та забрана траје.

Овлаштење издавања међународне возачке дозволе посједује Ауто-мото савез Републике Српске.