Путовање
Одштампај

Ограничења за износ-унос новца

Контролу уношења и изношења ефективног страног новца, вриједносних папира и вриједносница које гласе на страна средства плаћања у путничком промету врше царински органи на граничним прелазима у складу са Уредбом о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и папира од вриједности.

Физичко лице је дужно приликом преласка границе на граничном прелазу царинском органу пријавити свако уношење, односно изношење ефективног страног новца, конвертибилних марака и чекова, за властите потребе или за друго лице, у вриједности која прелази прописане. Резидент-физичко лице може у путничком промету с иностранством износити ефективни страни новац или чекове до износа противбриједности стране валуте 2.500 евра, а још 2.500 евра уз предочење доказа да је ефективни страни новац подигао са свог девизног рачуна или девизне штедне књижице или да их је купио код овлаштене банке.

Eфективни страни новац , чекови и друге хартије од вриједности који гласе на страну валуту могу се слободно уносити или примати поштанским или другим пошиљкама из иностранства.