Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Путовање
Одштампај

Поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ

Ако приликом путовања у неку страну земљу купујете робу, имајте на уму чињеницу да сте као страни држављанин ослобођени плаћања пореза на додатну вриједност. Порез ћете свакако платити, али ако испоштујете прописану процедуру, искористићете право на повртат истог. Поврат ПДВ врши се преко неке од посебних организација (на примјер Austria Refund, Global Refund, Premier Tax Free).

 

Препорука:

  • приликом куповине робе, трговцу реците да имате право на поврат ПДВ, те тражите Global Refund чек (образац). Провјерите да ли су на образцу правилно испуњени подаци из пасоша или личне карте, да ли је уписан датум, потпис и да ли је овјерен печатом продавца. Уз образац морате имати оргинални рачун. Датум рачуна и Global Refund чека морају бити исти. Global Refund чек (образац) са оргинал рачуном уложите у Global Refund коверту на којој су наведена нека исплатна мјеста у разним државама.
  • Прије него што напустите државу у којој сте извршили куповину морате добити потврду царинског органа о извозу робе. Ако је куповина обављена у некој од земаља Европске Уније, потврду ћете добити на граничном прелазу преко којега напуштате ЕУ. Извоз мора бити у року од три мјесеца по обављеној куповини. На захтјев цариника купац је обавезан показати купљену робу. Цариник овјерава печатом, потписом и факсимилом све рачуне на Global Refund чеку. Без царинскога жига поврат ПДВ-а није могућ.
  • Ако су обављене све царинске формалности, на најближем исплатном мјесту система Global Refund купац може затражити поврат пореза. Списак највећих исплатних мјеста је наведен на полеђини коверте и самог чека. Поврат се може остварити у року 6 мјесеци од дана куповине. Послије тога датума чек није ваљан.
  • Поврат ПДВ-а могућ је уколико вриједност робе прелази одређени износ.  

 

Стопа ПДВ-а различита је па тако у земљама Европске Уније износи (17-25)% у Хрватској је 25%, Србији 18%, Швајцарској 7.6%,
Raiffeisen Bank dd Bosna и Херцеговина од децембра 2001. године пружа услугу поврата пореза на додатну вриједност.