Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Личне финансије
Одштампај

Платне картице

Платне картице су постале незаобилазне у свакодневном животу. Због тога је важно да се добро информишете о погодностима и трошковима различитих картица које вам се нуде.

 

У најширем смислу, картице можемо подијелити на:

 • дебитне и
 • кредитне картице.

Платне картице сваким даном постају све доминантнији вид плаћања у нашој земљи, а број корисника се константно увећава.

 

Разлози за коришћење платних картица су бројни:

 • Уштеда времена,
 • Једноставност и комфор при употреби,
 • Сигурност у случају евентуалног губитка,
 • Расположивост свих средстава на рачуну 24 часа дневно,
 • Могућност узимања додатних картица за чланове породице,
 • Располагање кредитним лимитом код кредитних картица и сл.

Међутим, као и приликом коришћења било ког другог банкарског производа, неопходно је да се код своје банке упознате с условима издавања и коришћења платних картица, начином њихове употребе и правилима у вези с безбједношћу коришћења картица.

 

Најчешћа питања о платним картицама

У наставку, дати су одговори на питања око којих се најчешће јављају нејасноће код корисника платних картица или оних који би жељели постати корисници платних картица.

 

Шта су платне картице?

Платне картице су инструмент безготовинског плаћања који вам омогућава плаћање робе и услуга и подизање готовине.

 

Које врсте платних картица постоје?

У најширем смислу, картице можемо поделити на:

 • дебитне и
 • кредитне картице.

 

Дебитне картице омогућавају вам да плаћате и подижете готовину до висине средстава која имате на рачуну, укључујући и дозвољени минус у неким банкама.

Кредитне картице омогућавају вам да користите средства којима вас кредитира банка издавалац до лимита утврђеног претходно закљученим уговором. Из тог разлога су посебно погодне за веће куповине, које не бисте могли да остварите само од једне месечне плате. Током периода кредитирања, вама као кориснику обрачунава се камата коју банка одређује у складу с уговором.

 

Најчешћи тип кредитних картица код нас је тзв. револвинг картица, тј. картица по којој плаћате одређени (уговорени) проценат дуга једном мјесечно, док се остатак преноси у следећи месец и на њега се плаћа камата.

Наше банке нуде још и Интернет картице, намењене искључиво плаћању путем Интернета, и припејд картице, које подразумевају унапред одређен износ средстава којим корисник располаже.

 

Како се користе платне картице?

Приликом плаћања робе или услуга, ви као корисник картице уручујете картицу трговцу, који врши визуелну провјеру картице и провлачи је кроз ПОС терминал. Након што је трансакција одобрена, штампа се рачун (тзв. слип) у два примјерка. 

Један примјерак рачуна који задржава трговац потписујете, али се препоручује да увек прије потписивања провјерите износ на рачуну. Други примјерак рачуна сачувајте ради контроле извода из банке.

Приликом подизања готовине на банкомату, убацујете картицу у банкомат на предвиђеном месту и сљедите упутства наведена на екрану. Уносите свој ПИН и жељени износ.

Ако на рачуну има довољно новца, банкомат исплаћује готовину, након чега штампа рачун који се не потписује. Овај рачун је такође пожељно сачувати ради контроле извода из банке.  

 

Када банкомат задржи картицу?

Уколико вам се деси да банкомат задржи картицу, не паничите. Банкомат је испрограмиран тако да, из безбједносних разлога, у случају да је картица украдена, спријечи неовлашћено подизање новца. О томе треба одмах да обавјестите банку која је власник банкомата, како бисте картицу добили назад.

 

Подношење захтјева за платну картицу и безбједност

Први корак у коришћењу услуга платних картица је подношење захтјева за добијање платне картице. Поред овога, добра је пракса упознати се са основним правилима која је потребно поштовати да се не би угрозила безбједност платне картице и новчаних средстава која су повезана са њом. У наставку слиједи опис процедуре подношења захтјева за платну картицу и основних правила безбједности коришћења платне картице.

 

Подношење захтјева за платну картицу

Приликом подношења захтјева за коришћење платне картице, у пословној банци се детаљно распитајте о свим провизијама и накнадама за издавање и коришћење платних картица, о камати, годишњој чланарини и накнадама за случај губитка картице и издавања нове, губитка ПИН-а, издавања додатне картице, задржавања картице у банкомату и сл. Увијек имајте у виду чињеницу да су кредитне картице скупље од дебитних.

 

У вашем је интересу да се придржавате свих правила коришћења картица везаних за безбједност, јер се на тај начин потенцијалне злоупотребе своде на најмању могућу меру.

 

Безбједност

Основна безбједносна правила коришћења платних картица:

 • Платна картица је средство плаћања и, у складу с тим, треба да се чува и користи,
 • Картицу можете користити само ако сте ималац картице, тј. ако је ваше име одштампано на картици,
 • ПИН немојте носити заједно с картицом и немојте га саопштавати другој особи,
 • Уколико картицу изгубите или вам је украду, одмах о томе обавјестите банку која вам је издала картицу. Банка ће истог тренутка блокирати картицу и на тај начин спријечити њено даље неовлашћено коришћење, и
 • Ви као ималац картице сносите ризик за злоупотребе које настану до момента пријаве крађе, односно губитка картице.