Саобраћај и возила
Одштампај

Безбједност у саобраћају

Према новом Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима уведене су строжије казне за саобраћајне прекршаје. Такође уведени су и казнени бодови који (сакупљени у одређеном броју) могу резултовати забраном кориштења моторног возила на одређени временски период.


Преглед најчешћих прекршаја и казне које за њих слиједе:

 

Кориштење мобилног телефона током вожње

Казном у износу од 100,00 до 300,00 КМ биће кажњен за прекршај возач који приликом управљања моторним возилом користи мобилни телефон, осим кад употребљава уређај који омогућава његово кориштење без употребе руку.

 

Безбједоносни појасеви

Возач и сви путници у возилу који се за вријеме вожње у моторном возилу не вежу безбједносним појасем биће кажњени за прекршај казном у износу од 100,00 до 300,00 КМ.

 

Вожња под дејством алкохола

 • дозвољено до 0,3 г/кг за возаче аматере
 • без алкохола (0/0 г/кг) за професионалне возаче, инструкторе, кандидате за возаче, возаче млађе од 21 године старости и мање од три године возачког искуства.
 • Возач који управља или почне управљати возилом у саобраћају на путу или инструктор вожње док оспособљава кандидата за возача моторног возила у практичном управљању возилом, код којег се утврди количина алкохола у крви преко од 1,5 г/кг биће кажњен за прекршај новчаном казном од 400,00 до 1000,00 КМ. Изрећиће се и заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од 1-4 мјесеца, као и два казнена бода.
 • Биће кажњен за прекршај казном од 50,00 до 250,00 КМ возач који управља возилом, а методама мјерења се утврди да количина алкохола у крви прелази количину од 0,3 г/кг до 0.8 г/кг.
 • Такође, полицајац на лицу мјеста привремено може одузетии возачку дозволу и искључити возача из саобраћаја ако се утврди да у организму има алкохола преко дозвољене количине.

 

Обавезна кратка или дневна свјетла по дану

Возач који управља моторним возилом без упаљеног кратког или дневног свјетла дању биће кажњен за прекршај са казном од 30,00 КМ.

 

Са казном од 50,00 КМ биће кажњен за прекршај, возач који по магли не употребљава кратка свјетла за освјетљавање пута или свјетла за маглу или оба свјетла истовремено.

 

Поштовање саобраћајних знакова

Биће кажњен за прекршај са два казнена бода и казном од 100,00 КМ до 300,00 КМ возач који се на путу креће возилом брзином која је за више од 20 км/х до 30 км/х већа од дозвољене брзине, возачу или возачу-инструктору одређују се и два казнена бода 

Биће кажњен за прекршај са два казнена бода и казном од 400,00 КМ до 1.000,00 КМ возач који се возилом на путу креће брзином која је више од 30 км на час већа од дозвољене брзине;

У случају да је изазвана саобраћајна незгода, учинилац ће се казнити новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ, а возачу ће се уз казну изрећи заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци

Биће кажњен за прекршај казном од 50,00 КМ возач који се са возилом на путу у насељу креће брзином која је за 10 до 20 км/х већа од дозвољене брзине;

Са 100,00 КМ до 300,00 КМ биће кажњен за прекршај возач који се возилом на путу ван насеља креће брзином која је за 20 до 30 км/х већа од дозвољене брзине;

Ако брзину кретања свог возила не прилагодите особинама и стању пута и другим саобраћајним условима тако да возило не можете благовремено зауставити пред препреком коју под датим условима можете предвидјети казнићете се са казном од 50,00 КМ до 250,00 КМ

Биће кажњен за прекршај са казном од 50,00 КМ возач који смањи брзину кретања возила до те мјере да својим возилом причињавасметње нормалном одвијању саобраћаја;

Биће кажњен са казном од 50,00 КМ до 250,00 КМ за прекршај возач који приликом покретања возила из мјеста нагло повећава брзину кретања на начин да долази до стварања прекомјерне буке и шкрипе. 

 

Бициклисти и мотоциклисти, казне у износу од 50,00 КМ

Возач мопеда, лаког мотоцикла, мотоцикла, трицикла, лаког четвороцикла или четвороцикла, као и лица која се превозе тим возилима, који за вријеме вожње не носи на глави закопчану заштитну кацигу (члан 102. став (1));”.

 

Возач бицикла који у периоду од првог сумрака до потпуног сванућа, као и дању у  случају смањене видљивости не користи свјетлоодбојни прслук или одговарајућу ретрорефлектујућу опрему која обезбјеђује адекватну уочљивост возача бицикла или бицикла

 

Возач бицикла, мопеда, лаког мотоцикла, мотоцикла, трицикла, лаког четвороцикла или четвороцикла који превози лице које је под утицајем алкохола, односно психоактивних супстанци или из других разлога није способно да управља својим поступцима

 

Возач бицикла старији од 18 година који на јавном путу бициклом превози дијете до осам година старости, ако на бициклу није уграђено посебно сједиште, прилагођено узрасту дјетета и чврсто спојено са бициклом, те ако дијете на глави не носи закопчану заштитну кацигу

 

Правила за пјешаке

Казном од 40,00 КМ биће кажњен пјешак који:

 • се на путу који има тротоар или другу површину одређену за кретања пјешака креће коловозом,
 • приликом прелажења преко коловоза на мјесту на којем није обиљежен пјешачки прелаз омета саобраћај возила;
 • преко коловоза и бициклистичке стазе или траке не прелази пажљиво и на најкраћи начин,
 • се при прелажењу пута креће коловозом мимо обиљеженог пјешачког прелаза (пролаза), ако није од њега удаљен више од 100 метара, непотребно се задржава на коловозу или се креће по коловозу на начин којим се омета или спречава собраћај возила.
 • пјешак који за вријеме кретања коловозом користи мобилни телефон или има слушалице у ушима

Са казном од 50,00 КМ биће кажњен пјешак који прелази коловоз на обиљеженом пјешачком прелазу на ком је саобраћај регулисан семафорима за пјешаке, када је на њему црвено свјетло.

 

Обавезе возача према пјешацима

Да на обиљеженом пјешачком прелазу на ком саобраћај није регулисан свјетлосним саобраћајним знаковима као ни знаковима које даје полицајац, заустави возило испред пјешачког прелаза, да пропусти пјешке који прелазе или ступају на пјешачки прелаз, или недвосмислено показују намјеру да пређу преко пјешачког прелаза или ако поступит супротно наведеном биће кажњен за прекршај казном од 50 до 250 КМ.

Ако омета пролаз пјешака који су ступили на обиљежен пјешачки прелаз на којем је саобраћај регулисан семафорима, или знацима које даје полицајац и тим знковима им је дозвољен пролаз, биће кажњен за прекршај са казном од 40,00 КМ.

Ако се креће мокрим коловозом неприлагођеном брзином у насељу и при том изврши прскање пјешака који се крећу ивицом коловоза или тротоаром биће кажњен са 30,00 КМ.

 

Ограничење брзине

На путу у насељу возач не смије да се креће брзином већом од 50 км/х осим ако саобраћајним знаком није другачије прописано. На путевима ван насељеног мјеста возач се креће не већим од сљедећих брзина:

 • 130 км/х на аутопутевима
 • 100 км/х на путевима резервисаним за саобраћај моторних возила и брзим путевима
 • 80 км/х на осталим путевима