Борци и цивилне жртве рата
Одштампај

Цивилне жртве рата

Цивилном жртвом рата сматра се:

  • лице код којег је наступило оштећење организма злостављањем, силовањем, односно лишавањем слободе (затвор, концентрациони логор, интернација, принудни рад) или у збјегу од стране непријатеља задобило рану, повреду, озљеду и код кога је наступило оштећење организма најмање 60%, као и лице које је под наведеним околностима убијено, умрло, погинуло или нестало;
  • лице које је задобило оштећење организма најмање 60% усљед рањавања или повреда насталих у вези са ратним операцијама као што су: бомбардовање, уличне борбе, залутали метак, минобацачка и топовска граната и друго
  • лице које је задобило оштећење организма најмање 60% усљед рањавања или повреда насталих од заосталих војних материјала или као посљедица непријатељских диверзантских акција.

 

Права цивилних жртава рата прописана Законом о заштити цивилних жртава рата су: 

  1. Цивилна инвалиднина, односно породична инвалиднина право на цивилну инвалиднину стичу цивилне жртве рата уколико је код њих наступило оштећење организма од 60%-100%,
  2. Додатак за његу и помоћ другог лица - имају цивилне жртве рата код којих је оштећење организма 100% и којима је за основне потребе неопходна њега и помоћ другог лица,
  3. Додатак за члана породице неспособног за рад припада цивилној жртви рата кориснику додатне величине новчане помоћи, за чланове породице који су неспособни за рад и с којима живе у заједничком домаћинству,
  4. Додатна новчана помоћ - право на додатну новчану помоћ имају цивилне жртве рата од I до V групе без обзира на способност за рад, као и цивилне жртве рата VI групе под условима одређеним Законом о заштити цивилних жртава рата,
  5. Додатак за самохраност - право на додатак на самохраност припада самохраном кориснику додатне новчане помоћи у висини од 50% од износа додатне новчане помоћи,
  6. Здравствена заштита - право на здравствену заштиту имају цивилне жртве рата и чланови њихових породица под условима утврђеним Законом о заштити цивилних жртава рата,
  7. Професионална рехабилитација - право на професионалну рехабилитацију припада цивилној жртви рата под условима и на начин предвиђен прописима о инвалидском осигурању.

 

Нема посебних програма  помоћи за ову категорију лица, изузев погребних трошкова ексхумиране и идентификоване цивилне жртве рата који се исплаћују погребном предузећу у износу до 500,00 КМ а у складу са Правилником који је донио министар. 

 

Више у Закону о заштити цивилних жртава рата