Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
javni

Конкурс: Суфинансирање научних публикација

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање суфинансира сљедеће научне публикације: Научне монографије, Научне часописе и Зборнике

javni

Конкурс: Подршка иноваторству 2023

Подршка обухвата средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством.

TEME

Здравље - Здравствено осигурање

Водич кроз права, Здравље дјеце и мајки, Листа лијекова на рецепт, Обавезно осигурање, Ино осигурање, Боловање,

Породица

Родитељство, Изводи из матичних књига, Брак и ванбрачна заједница, Општине у РС, Права и накнаде, Помоћ и савјетовање, Након смрти, Стратегија за развој породице,

Социјална заштита

Породично - правна заштита дјеце и породице, Породиљска права и додатак на дјецу, Одрасли и стара лица,

Становање

Градња породичне куће, Куповина, продаја и најам некретнине, Поступање с отпадом, Брига о околини,

Образовање

Предшколско образовање, Наука и технологија, Образовање одраслих, Основно образовање, Средње образовање, Високо образовање, Oбразовање дјеце са посебним потребама, Образовање у саобраћају,

Култура

Позориште, Музеји, Библиотеке, Споменичко наслијеђе и културни пејзаж, Подстицаји у култури, Архив РС, Републички завод за заштиту културно-историјског наслеђа, Културна дешавања, Културно - историјски споменици,

Саобраћај и возила

Инфраструктурни објекти, Безбједност у саобраћају, Дозволе за управљање возилима, Регистрација моторних возила, Куповина и продаја моторних возила, Ограничење увоза путничких аутомобила,

Личне финансије

Порези, Кредити, Штедња, Платне картице, Монетарни систем, Стара девизна штедња, Осигурање - животно осигурање, осигурање возила, Трговање хартијама од вриједности,

Закон и ред

Јавне расправе, Лични документи, Регистрација оружја, Држављанство, Јавни ред и мир, Комунална полиција, Инспекција, Превенција,

Запошљавање

Услови запошљавања, Пријава у евиденцију завода за запошљавање, Права незапослених лица, Огласи завода за запошљавање, Јавни конкурси Агенције за државну управу, Закони и правилници, Запошљавање инвалида, Запошљавање страних држављана и лица без држављанства, Остали начини запошљавања, Писање биографије, Припрема за разговор са послодавцем,

Стручни испити, државни испити, лиценце

Стручни испити, Државни испити, Лиценце,

Путовање

Путовање у иностранство, Забране уноса роба, Поступак царињења робе у путничком промету, Стање на путевима, Поврат ПДВ-а,

Омладина

Омладинско организовање, Облици удруживања и омладински савјети, Превенција овисности код дјеце и младих, Помоћ и савјетовање,

Спорт

Спорт у РС, Стипендирање спортиста, Спортски кампови, Избор спортисте године у РС,

Борци и цивилне жртве рата

Борци, Породице погинулих бораца, Цивилне жртве рата, Ратни војни инвалиди, Све врсте помоћи,

Избјегла и расељена лица

Права избјеглица, расељених лица и повратника, Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, Институције које пружају помоћ,

Пензионери

Права старих, Смјештај у домове за стара и изнемогла лица, Дневни центри за стара лица,

Потрошачи

Права потрошача, Организовање потрошача, Публикације,